XÚC TIỂN THƯƠNG MẠI BÌNH ĐỊNH

TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ: 93 Phan Bội Châu – Quy Nhơn – Bình Định

Email: ttxttmbd@gmail.com; ttxttm@sct.binhdinh.gov.vn

Điện thoại: 0256.3522 280

Website: http://xttmbd.com/

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN/ DĐ

EMAIL

 

Lãnh đạo

 

 

 

1

Trần Ánh Tuyết

Phó Giám đốc Sở Công Thương kiêm Giám đốc TT

0256.3812 161

0983 791 724

tuyetta@sct.binhdinh.gov.vn

tuyetsct@gmail.com

2

Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Chuyên viên

0256.3521 680

0983 222 410

maintq@sct.binhdinh.gov.vn

quynhmai_5977@yahoo.com.vn

 

Phòng Tổng hợp

 

0256.3522 280

xttm_th@sct.binhdinh.gov.vn

1

Trịnh Thị Ngọc

Chuyên viên

0935 403 779

ngoctt@sct.binhdinh.gov.vn

ngoc0935673583@gmail.com

2

Phạm Võ Quang Vinh

Chuyên viên

0934 751 779

vinhpvq@sct.binhdinh.gov.vn

quangvinh171181@yahoo.com.vn

 

Phòng Nghiệp vụ

 

0256.3523 602

xttm_nv@sct.binhdinh.gov.vn

1

Hồ Văn Thìn

Phó Trưởng phòng

090 190 5959

thinhv@sct.binhdinh.gov.vn

thuanphong76@gmail.com

2

Nguyễn Hải Âu

Chuyên viên

0934 884 879

aunh@sct.binhdinh.gov.vn

aunguyenxttm@gmail.com

3

Trần Thanh Loan

Nhân viên

077 946 5180

loantt@sct.binhdinh.gov.vn

loantt2809@gmail.com

Lên đầu trang